Handelsvillkor för JoNour Food AB


§ 1. Inledning
Dessa handelsvillkor gäller för företagskunder till JoNour Food AB. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med JoNour Food AB med organisationsnummer 559173-1533. Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas. Önskas ingånget avtal sägas upp, vänligen meddela oss via kontakt@jonour.se. Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Vid var tid gällande handelsvillkor återfinns alltid på www.jonourfood.se

§ 2. Syfte
Syftet med webbplatsen www.jonourfood.se är information om och försäljning av produkter till företagskunder liksom information om produktutbud till privata konsumenter.

§ 3. Egendomsrätt till webbplatsen
Webbplatsen ägs samt hanteras av JoNour Food AB i egenskap av juridisk person med säte i Malmö.

§ 4. Immaterialrätt
Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 5 Bli kund
För att ansöka om att bli kund ska formuläret på www.jonourfood.se/foretag/bli-kund/ fyllas i.
Förutsatt godkända företagsuppgifter återkopplar vårt kundcenter inom 2 arbetsdagar och tilldelar access till kundwebben www.jonourfood.se.

§ 6. Frakt- och leveransvillkor
Vi tillämpar fri frakt i hela Sverige för ordrar med totalt ordervärde om minst 15 000 SEK exklusive moms. Fraktkostnaden är 500 kr exklusive moms för ordrar med totalt ordervärde understigande 15 000 SEK exklusive moms.

§ 7. Avvikelser
Vid ev. avvikelse ska detta registreras i formuläret jonourfood.se/foretag/om-oss/kontakta-oss/avvikelse inom en arbetsdag från mottagen leverans. Vårt kundcenter återkopplar därefter.

§ 8. Betalning
Betalning sker via faktura eller förskott. Vid utebliven betalning skickas påminnelse via Fortnox finans som sköter inkasso ärenden.

§ 9. Personuppgiftspolicy
Webbplatsen förbinder sig att följa dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter. För vidare information, se www.jonourfood.se/gdpr

§ 10. Användares avtalsbrott
En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor kan bli avstängd från webbplatsen, få sitt konto på www.jonourfood.se raderat och bli spärrad som kund.

§ 11. Friskrivning & ansvarsbegränsning
I den utsträckning det inte strider mot lag ska JoNour Food AB inte hållas ansvarig för förlust av data samt straffmässiga skadestånd som rör material på jonourfood.se

§ 12. Jurisdiktion
Webbplatsen, www.jonourfood.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§ 13. Kontakt
Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll, kontakta oss via kontakt@jonour.se.