Halalslaktscertifiering

Alla våra livsmedelsprodukter är halalslaktscertifierade, vilket innebär att livsmedelsprodukterna kommer från djur som halalslaktats. Halalslakt är en slaktmetod som uppfyller olika kriterier för att muslimer skall kunna äta de produkter som kommer från djuret som har slaktats.

Kriterierna hänvisar till rituell nödvändig renhet i hanteringsförfarandet genom hela processen från djuruppfödningen, genom slaktprocessen och fram till slutprodukten, för att därigenom bli fullt godtagbar för det muslimska samhällets principer och värderingar.

Det finns bakomliggande principer och krav som ska efterlevas vid halalslakt:

  • Djuret skall behandlas med värdighet och föras med mat och vatten framtill slakt.
  • Djuret får inte utsättas för stress eller rädsla inför slakten.

Det finns mycket strikta regler för att eliminera den stress som djuren kan uppleva vid slakt. I samband med slakten är det till exempel ytterst viktigt att endast instrument med god skärpa används, för att därigenom förhindra en smärtfull slakt.

När man slaktar med den här metoden så följs självfallet gällande lagar som gäller där djuret slaktas.

Livsmedelscertifiering

Här kommer det inom kort att uppdateras så det står mer om vad det innebär att vi har IP Livsmedel Grundcertifiering.

[metaslider id=1045 cssclass=””]